M.KOZIELEWSKI.jpg

Michał Bartłomiej Kozielewski   Urodzony w 1968r. Od 1988r. mieszkał i studiował w Paryżu. Dyplom architekta D.P.L.G uzyskał na uczelni PARIS-LA-SEINE opisując modularność i elastyczność szpitala. 
Zawodowo rozwija się od 1988r. współpracując, w pierwszym okresie, z paryskimi biurami wyspecjalizowanymi w projektowaniu dla służby zdrowia. Od 1999r. w ramach działalności gospodarczej uczestniczy jako konsultant w licznych projektach i konkursach szpitalnych takich jak szpital w Toulon (pow. całkowita 80 000m2), w Metz (pow.
całkowita 70 000m2), Valanciennes, Tahiti, St. Pierre et Miquelon czy Douais (pow. całkowita 65 000m2) u boku Brunet et Saugnier architectes i Jean-Philippe Pargade. W 2002r. rozpoczyna budowę projektu szpitalnego – "Rozbudowa i przebudowa szpitala w Compiegne we Francji", opracowanego w konsorcjum z Jean-Francois Bellonem. Rozwijanie przez lata tak złożonego a jednocześnie precyzyjnego tematu, jakim jest szpital, przy współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie, pozwoliło na wnikliwą analizę oraz wytworzenie, działającego na wzór szwajcarskiego zegarka, modelu projektowania zwanego Monospace. W 2004, wraz z żoną Barbarą Kozielewską oraz Olivier Roze architektem, założył biuro Atelier 9 Portes s.a.r.l., z siedzibą w Paryżu. Od 2007 r. rozwija wraz z żoną Barbarą pracownię projektową Atelier Tektura sp. z o. o.

 

 
B.KOZIELEWSKA.jpg

Barbara Kozielewska   Urodzona w 1969r. Od roku 1986 mieszkała i studiowała w Paryżu. W 1993 ukończyła studia architektury wnętrz i scenografii w paryskiej uczelni ESAT (Ecole Superieure des Arst et Techniques), następnie otrzymała dyplom architekta D.P.L.G (francuski państwowy dyplom) na wydziale Paris la Villette. Pierwszy okres pracy zawodowej spędziła u  boku  architekta  wnętrz  Christana  Germanaza  uczestnicząc  w  licznych  projektach  muzeów  (mi.  Muzeum  Dobree  w  Nantes,  Muzeum  Sztuk  Pięknych  w  Valancienne), prestiżowych biurowców (mi. Placówka Societe Generale i wieżowiec PB12 w dzielnicy La Defense w Paryżu) oraz wystaw organizowanych między innymi w paryskim Grand Palais. Doświadczenie to pozwoliło spojrzeć w mniej klasyczny sposób na architekturę – poprzez pryzmat estetyki, jakości detalu i przestrzeni wewnętrznych. Od roku 1997 prowadzi działalność gospodarczą, w ramach, której projektuje między innymi przestrzenie publiczne szpitali (szpital w Marsylii – La Timone, pow. Całkowita 120 000m2, w tym 7 000m2 projektu wnętrz), biura, powierzchnie usługowe i mieszkalne. W roku 2004 powstało Atelier 9 Portes, a od 2007 r. działa pracownia Atelier Tektura sp. z o. o.

 

Atelier 9 Portes aktywnie działało przez trzy lata. Działalność biura podzielona była pomiędzy projektami o charakterze biurowym, szpitalnym, hotelowym i mieszkaniowym.  Drogą konkursową powierzona agencji została realizacja niewielkiego, lecz prestiżowego projektu rehabilitacji Centrum Administracyjnego Saint Germain-en-Laye. Powstał projekt aranżacji wnętrz oraz desin „stałego wyposażenia”. A9P realizuje również adaptację budynku biurowego dla firmy telekomunikacyjnej Eutelsat, oraz koncepcję przestrzenną stref publicznych do szpitala w Amiens (pow. całkowita szpitala 220000m2). Już w tym okresie wykonywane są prężne próby nawiązania kontaktu z rynkiem polskim. Pracownia bierze udział w konkursach międzynarodowych organizowanych w Polsce, w przetargach publicznych występując w konsorcjum z biurem ARCHI+, oraz uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach tematycznych.

 

W roku 2007 B i M Kozielewscy zakładają pracownię Atelier Tektura Sp. z o.o.w Warszawie. Pracownia, już od pierwszych dni swego istnienia w Polsce wpisuje się w zapotrzebowanie na znajomość projektowania obiektów służby zdrowia. Jednocześnie z poznawaniem realiów rynkowych i obowiązujących przepisów powstaje pierwszy projekt szpitala we Wrześni. Następnie lawinowo następują po sobie kolejne tematy szpitalne – Szpital Bielański, Blok operacyjny w Poznaniu, Szpital gruźliczy w Otwocku, Praski, Centrum Zdrowia Dziecka i Szpital Kardiologiczny w Zabrzu. Cytowane są najważniejsze z nich. Projekty sporządzane są po pieczołowitym wywiadzie z użytkownikiem i inwestorem, w sposób ograniczający rozrzutność, lecz ze szczególną dbałością o detal i realizację. Równolegle opracowywane są konkursy architektoniczne i studia programowo-przestrzenne. Konkursy architektoniczne poza oczywistą formą postulowania o ewentualne projekty, są jednocześnie swoistym „treningiem”, sposobem na pozostanie w ciągłej gotowości intelektualnej, nie zależnie od tematu.


Atelier Tektura obecnie zatrudnia dziesięć osób, wykwalifikowanych architektów, uzupełniających swe umiejętności, predyspozycje i wrażliwości oraz asystentkę sekretarkę.  Wspólnie z pracownią architektoniczną ARCHI+ opracowywane są wstępne fazy projektów. Na etapie powstawania projektów branżowych współpracuje z wyspecjalizowanym biurem inżynieryjnym. Obecnie biuro ma swą siedzibę w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 4.